Sayıştay » Duyurular  

 
Sayıştay Antalya – Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

Sayıştay Başkanlığı Antalya – Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 2016 yılında 09 Temmuz – 17 Eylül tarihleri arasında 10 dönem olarak hizmet verecektir.  -->

Tarih :  24.05.2016 Okunma Sayısı :  723

Kamu İşletmeleri 2014 Yılı Denetim Raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulduğuna İlişkin Kamuoyu Duyurusu

   Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 165 inci ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 43 üncü maddeleri ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince -->

Tarih :  30.12.2015 Okunma Sayısı :  3628

2014 Yılı Sayıştay Denetim Raporları Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Sayıştay Başkanı Doç. Dr. Recai AKYEL 10 Eylül 2015 Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmet YILMAZ’ı makamında ziyaret ederek, 2014 yılı -->

Tarih :  28.09.2015 Okunma Sayısı :  9272

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

-->
Tarih :  14.07.2015 Okunma Sayısı :  4764

INTOSAI Denetim Standartları ISSAI’lerin Uygulanmasına İlişkin Taahhütname

INTOSAI Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartlarının (ISSAI) uygulanmasını desteklemek amacıyla INTOSAI Geliştirme Girişimi (IDI) tarafından  başlatılan ISSAI -->

Tarih :  22.03.2013 Okunma Sayısı :  9534

Kamu Personel Sistemi 2023 Vizyonu Çalıştayı

Sayıştay Başkanı Doç. Dr. Recai AKYEL 26-27 Ocak 2013 tarihlerinde Devlet Personel Başkanlığınca Bolu’da düzenlenen “Kamu Personel Sisteminin Sorunları, Çözüm Önerileri -->

Tarih :  28.01.2013 Okunma Sayısı :  15248

Suç Ekonomisi. Mücadele Yöntemleri ve Türkiye Paneli

Sayıştay Başkanı Doç. Dr. Recai AKYEL, 09 Ocak 2013 Çarşamba günü saat 09.30 da Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin -->

Tarih :  09.01.2013 Okunma Sayısı :  10299

150. Kuruluş Yıldönümünü Etkinlikleri

Sayıştayın 150. Kuruluş Yıldönümünde, Sayıştay Başkanı Sayın Doç. Dr. Recai AKYEL’in başkanlığında başkan yardımcıları, daire başkanları, üyeler, meslek mensupları, başsavcı, -->

Tarih :  30.05.2012 Okunma Sayısı :  10873

Sayıştaylara İlişkin Birleşmiş Milletler Kararı

Birleşmiş Milletlerin 22 Aralık 2011 tarihli 66 ncı Genel Kurulunda “Yüksek Denetim Kurumlarının (Sayıştayların) Güçlendirilmesi Yoluyla Kamu Yönetiminin Verimlilik, Hesap -->

Tarih :  25.01.2012 Okunma Sayısı :  9365

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun -->
Tarih :  28.10.2015 Okunma Sayısı :  947


Sayfa 1 / 3