Sayıştay - Sayıştay KanunuSayıştay » Sayıştay Mevzuatı » TBMM Tarafından Kabul Edilen 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Yasalaşma Süreci Dokümanları» Kanun Teklifi  


» Genel Gerekçe ve Madde Gerekçeleri (01/02/2010)   


» AB Uyum Komisyonu Raporu (23/02/2010)  


» Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (03/06/2010)  


» Plan ve Bütçe Komisyonu Tarafından Kabul Edilen Metin (03/06/2010)   


»TBMM Genel Kurul Görüşme Tutanakları (14/10/2010-03/12/2010)  


» TBMM’nce Kabul Edilen 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu