Faaliyetlerimiz

Sayıştay Başkanlığı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ilişkin konularda düzenlenecek eğitim programları için Kamu İdarelerine katkı sağlamaktadır.
Kamu idareleri söz konusu eğitim taleplerini Eğitim Talep Formu doldurarak Kurumumuza iletebileceklerdir.

Çalışma Planları

Faaliyet Raporları

Genel Eğitim Planı

Uluslararası Eğitimler