Sayıştay Dergileri - Sayı : 57
Sayıştay » Sayıştay Dergileri » Sayı : 57» Sayıştay’ın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Töreni  *

» Yolsuzluk Olgusuna Siyaset Bilimi Çerçevesinden Bir Bakış  *

» Kamu Yönetiminin Geleceğine Dair Düşünceler  *

» Yabancı Sermaye-Tahkim İlişkisi ve Türkiye’de Yaşanan Gelişmeler  *

» Yerel Yönetimler ve Demokrasi  *

» Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Yüksek Denetim Kurumlarının Karşı Karşıya Olduğu Güçlükler ve Fırsatlar  *

» Yüksek Denetim Dünyasından Haberler ECOSAI’nin Onuncu Yönetim Kurulu Toplantısından Yansıyanlar INTOSAI Mali Denetim Rehberi Hazırlama Çalışmaları ve INTOSAI-IFAC İşbirliği INTOSAI Gelişme Girişimi (IDI) İle İlgili Gelişmeler  *

» Sayıştay Kararları  *

» Nisan-Haziran 2005 - Sayı 57 (Tamamı)  *
* Yazının Sitemizde Bulunduğunu Göstermektedir.