e-Kütüphane - KAMU MALİ YÖNETİMİ
Sayıştay » e-Kütüphane » KAMU MALİ YÖNETİMİ1 - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - The Chief Financial Officers Act: A Mandate for Federal Financial Management Reform - Üst Düzey Mali Yöneticiler Kanunu

2 - DÜNYA BANKASI - A Contemporary Approach to Public Expenditure Management - Kamu Harcama Sistemine Çağdaş Bir Yaklaşım

3 - IFAC - Goverment Financial Reporting-Accounting Issues and Practices - Kamu Mali Raporlaması-Muhasebe Sorunları ve Uygulamaları

4 - İRLANDA - Evaluating Public Expenditure Programmes: A Role for Programme Review (Discussion Paper 1) - Kamu Harcama Programlarının Değerlendirilmesi: Program Gözden Geçirme Rolü

5 - KANADA - Manager's Guide to Operating Budgets - Yöneticiler İçin Operasyonel Bütçeleme Rehberi

6 - KANADA - The Expenditure Management System of The Government of Canada - Kanada Hükümeti Harcama Yönetimi Sistemi

7 - OECD - Accounting For What?: The Value of Accrual Accounting To The Public Sector - Ne İçin Muhasebe? Tahakkuk Bazlı Muhasebe Sisteminin Kamu Sektöründeki Önemi

8 - OECD - Accrual Accounting In The Netherlands and The United Kingdom - Hollanda ve İngiltere'de Tahakkuk Bazlı Muhasebe Sistemi

9 - OECD - Modern Financial Management Practices - Modern Mali Yönetim Uygulamaları

10 - Sayıştay Bilgi Notları - Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu Tasarısı Taslağını Değerlendirmek Üzere Kurulan Komisyon Raporu - 

11 - Sayıştay Bilgi Notları - 17. Türkiye Maliye Sempozyumunda Sayıştay Temsilcilerince Sunulan “Kamu Harcamalarının Denetimi Bağlamında Sayıştayın Avrupa Birliğine Uyumu” Başlıklı Tebliğ Hk Bilgi Notu - 

12 - TÜRKİYE - Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: İsveç Örneği - 

13 - TÜRKİYE - Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: Yeni Zelanda Örneği - 

14 - TÜRKİYE - Report Drawn Up By Special Ad Hoc Committee On Restructuring Of Public Fiscal Management And Fiscal Transparency - Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Ve Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu Raporu