e-Kütüphane - DENETİM - Sayıştay Bilgi Notları - Özerk Kurumlar Hakkında Araştırma Grubunca Hazırlanan Rapor
Sayıştay » e-Kütüphane » DENETİM » Sayıştay Bilgi Notları » Özerk Kurumlar Hakkında Araştırma Grubunca Hazırlanan RaporÖzerk Kurumlar Hakkında Araştırma Grubunca Hazırlanan Rapor  TÜRKÇE  PDF
İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM:GİRİŞ -Araştırmanın Kapsamı ve Metodoloji 2.BÖLÜM: ÖZERK KURUMLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ -Ortaya Çıkış Nedenleri -Özellikleri 3.BÖLÜM: DÜNYADA ÖZERK KURUMLAR -ABD -İtalya -Fransa -İngiltere 4.BÖLÜM: TÜRKİYE’DE ÖZERK KURUMLAR -Anayasal Statü Mevzuatımızda Özerk Kurumlar -Özerk Kurumlarla İlgili Tartışmalar ve Bunlara Yöneltilen Eleştiriler 5.BÖLÜM: ÖZERK KURUMLARIN DENETİMİ - INTOSAI Özelleştirme Denetim Grubunca Hazırlanan Ekonomik Düzenlemeler ve Bunların Denetimi Konusunda Yönlendirici İlkeler -Anayasanın Çizdiği Model Çerçevesinde Olması Gereken Denetim -Mevcut Durum -Özerk Kurumların Denetimi Konusunda Gelişmeler 6.BÖLÜM : SONUÇ

T.C. Sayıştay Başkanlığı
Hazırlayan: Gülseba BAHRAN Uzman Denetçi (Araştırma Grubu)
Ekim 2002   32 sayfa


Görülme Sayısı : 4022