Etkinlik ve Duyurular

2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporları Hakkında Kamuoyu Duyurusu


Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, 13 Eylül 2017 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN’ı makamında ziyaret ederek, 2016 yılı Sayıştay Denetimleri hakkında bilgi verdi ve 2016 yılı Genel Uygunluk Bildirimini sundu.
 
2016 yılı Genel Uygunluk Bildirimi ile birlikte, 2016 yılı denetimleri sonucunda hazırlanan Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu, Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporları ile 174 adet kamu idaresine ait Sayıştay Denetim Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslim edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 160, 164 ve 165’inci maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri gereğince 2016 yılı denetimleri tamamlanmış ve müteakiben 2016 yılı denetim sonuçlarına ilişkin Sayıştay Denetim Raporları hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş, ilgili kamu idarelerine gönderilmeye başlanmıştır.
 
Sayıştay tarafından hazırlanan raporlar, TBMM’ye sunulduğu ve/veya ilgili kamu idarelerine verildiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde 6085 sayılı Kanunun 44’üncü maddesi hükümlerine göre kanunların açıklanmasını yasakladığı durumlar hariç Sayıştay Başkanlığı resmi web sitesinde kamuoyuna duyurulmaktadır.
 
6085 sayılı Kanunun 44’ üncü maddesi uyarınca kamuoyuna saygı ile duyurulur.