Etkinlik ve Duyurular

Görevde Yükselme Yazılı Sınav Sonuçları

Başkanlık Makamının 02.11.2017 tarih ve 48716652-774.05.07-1715390 sayılı oluru ile sınavları yapmak ve sınavlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere oluşturulan Görevde Yükselme Sınav Kurulunun 05.01.2018 tarih ve 7 sayılı Kararında: 

Yazılısınav sorularına yapılan itiraz sonuçları da dikkate alınmak suretiyle cevap kağıtları okunarak Görevde Yükselme Yazılı Sınav sonuçlarının ekli dosyada yer aldığı şekilde karar altına alınmasına; Karar verilmiştir. 

Mensuplarımıza duyurulur. 

Ek: Görevde yükselme yazılı sınav sonuçları