Görevde Yükselme Sınav Mülakat Sonucu

Başkanlık Makamının 02.11.2017 tarih ve 48716652-774.05.07-1715390 sayılı oluru ile sınavları yapmak ve sınavlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere oluşturulan Görevde Yükselme Sınav Kurulunun 09.02.2018 tarih ve 9 sayılı kararında;

Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçları ekli listelerde yer aldığı şekilde karar altına alınmıştır.

Mensuplarımıza duyurulur.
 

EKLER :
1- Müdürlük Kadrosu Listesi
2- Şef Kadrosu Listesi
3- Memur Kadrosu Listesi