Sürekli İşçi Pozisyonlarına Geçiş Sınavı

696 Sayılı KHK'nın 127'ncı maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında; Sayıştay Başkanlığı'nın sürekli İşçi kadrolarına geçiş sınavına hak kazananlar ve kazanamayanlara ilişkin nihai listeler ektedir.

Ek: 1.  HAK KAZANANLAR NİHAİ LİSTE
      2.  HAK KAZANAMAYANLAR NİHAİ LİSTE