Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Kesin Sonuçları

696 Sayılı KHK'nın 127'ncı maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında; Sayıştay Başkanlığı'nın sürekli İşçi kadrolarına geçiş sınavını kazananlara ilişkin kesin liste ektedir.


Ek: Kesin Sınav Sonuçları