10. EUROSAI Kongresi

Türk Sayıştayı, 22-25 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 10. Avrupa Ülkeleri Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (EUROSAI) Kongresi ile EUROSAI başkanlığını Hollanda Sayıştayından devralmıştır. Kurumumuz, başkanlık görevini 2017-2020 yılları arasında 3 yıl boyunca sürdürecektir.
 
Ana teması “Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartlarının (ISSAI) Uygulanması: Zorluklar ve Çözümler” olarak belirlenen Kongreye, 51 ülkeden yaklaşık 170 katılımcı (41 EUROSAI üye ülke Sayıştayı ve 10 gözlemci ve misafir ülke dâhil olmak üzere) iştirak etmiştir.
 
10. EUROSAI Kongresi; 47. ve 48. EUROSAI Yönetim Kurulu toplantıları, Kongre Genel Kurul oturumları ve Kongre temasıyla ilgili düzenlenen seminerler ve çalıştaylar dahil dört günlük bir etkinlik olarak gerçekleştirilmiştir. Kongre esnasında ayrıca yeni stratejik plan döneminde EUROSAI’yi etkin ve esnek bir organizasyon haline getirmek için “Daha güçlü bir EUROSAI” konulu Fikir Pazarı düzenlenmiştir. 
 
EUROSAI Stratejik Planı (2017-2023), Kongre tarafından onaylanmış ve planın uygulamasına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması görevi Yönetim Kuruluna verilmiştir. Bunun ardından EUROSAI Mali Tabloları (2014, 2015 ve 2016 yılları) ve 2018-2020 dönemi EUROSAI Bütçesi onaylanmıştır. Kongrede gerçekleştirilen oylamalar sonucunda; Çek Cumhuriyeti Sayıştayının 2020 yılında başkanlık görevini Kurumumuzdan devralması, Polonya ve Letonya Sayıştaylarının EUROSAI Yönetim Kuruluna seçilmesi kararlaştırılmıştır. 
 
Yenilikçi bir girişim olarak Fikir Pazarı, ilgili tarafların yeni fikir ve girişimlere yönelik olarak bir araya gelmeleri için uygun bir ortam sunmuştur. Bu etkinliğin çıktıları, tüm EUROSAI üyelerinden fikir ve geri bildirim alınması ve bu şekilde uygulamaya aktif olarak dâhil edilmeleri suretiyle yeni EUROSAI Stratejik Planının başarılı bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmuştur.
 
Kongreyi kamu sektörü denetiminde karşılaşılan temel problemlerin tartışılması için bir fırsata dönüştürme amacıyla, Sayıştay başkanlarına ve delegelere yönelik seminer ve çalıştaylar düzenlenmiştir. Seminerler boyunca Sayıştayların siber güvenlik, göç ve insani sorunlara tahsis edilen kaynaklar, sürdürülebilirlik, kalkınmada Sayıştayların rolü gibi çeşitli konular ele alınmıştır. Ayrıca çalıştaylarda; bilgi teknolojileri denetimi, etik denetimi, dijital devrim, performans denetimi gibi farklı konularda “ilgili ISSAI’lerin Uygulanması” temasına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.
 
Seminer ve çalıştaylar, Sayıştaylar için önem arz eden konuların hem stratejik hem de teknik düzeyde tartışılmasını sağlamıştır. Kongre sonucunda, söz konusu çalışma oturumlarının sonuç ve önerilerinin yer aldığı İstanbul Deklarasyonu yayımlanmıştır. Kongrenin, Sayıştayların değişen rolü ve sürekli gelişimine yönelik ilham verici sonuç ve tavsiyeleri, yeni dönemde stratejik planın ve değişen yönetim yapısının uygulanmasında yol gösterici olacaktır. Kongre, Türk Sayıştayı ve diğer tüm Sayıştaylar tarafından uygulanan bir ilke olan açık diyalog ilkesinin faydalarının en iyi şekilde ortaya konmasını sağlamıştır.
 
Kongre ve tüm bu etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi, Kongre internet sayfasında (www.eurosai2017.org) bulunmaktadır.