//

Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

         Antalya - Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesislerimizin 2018 yılında aşağıda belirtilen tarihler arasında 11 dönem olarak hizmete açılması planlanmış olup, katılım şartları aşağıda açıklanmıştır.

         1-Tesislerimizden Yararlanma Dönemleri
 
Kamp Dönemi Kamp Tarihleri Gün Sayısı
1 01 Temmuz - 07 Temmuz 6
2 8 Temmuz - 14 Temmuz 6
3 15 Temmuz - 21 Temmuz 6
4 22 Temmuz - 28 Temmuz 6
5 29 Temmuz - 04 Ağustos 6
6 05 Ağustos - 11 Ağustos 6
7 12 Ağustos - 18 Ağustos 6
8 19 Ağustos - 25 Ağustos
(21-24 Ağustos Kurban Bayramı)
6
9 26 Ağustos - 01 Eylül 6
10 02 Eylül – 08 Eylül 6
11 09 Eylül – 15 Eylül 6
 
         Birden fazla dönem için kamp talepleri imkânlar ölçüsünde karşılanacaktır.

         2. Tesislerimizden Yararlanabilecekler

         a) Başkanlığımız mensup veya emeklisinin kendisi, eşi, üstsoy, altsoyları. (Refakatinde altsoy veya üstsoy yer alması durumunda Mensup ya da emeklilerimizin bu durumu başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir.)

         b) Başkanlığımız mensupları ve emeklileri ile birlikte veya münferiden tesisten yararlanmak isteyen misafirleri.

         c) Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden yararlanmaları uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşların personeli.
 
 
         3. Konaklama Tarifesi

         a) Başkanlığımız Personeli

         Başkanlığımız çalışan personeli ve emeklisi ile bunların eşi, üstsoy, altsoyları için uygulanacak konaklama tarifesi, aynı ünitede kalınan kişi sayısına göre aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
 
KONAKLAMA ÜCRETİ

(YEMEK BEDELİ HARİÇ)
 
KİŞİ SAYISI YENİLENMİŞ BLOKLAR YENİLENMEMİŞ BLOKLAR
1 KİŞİ 520,00 345,00
2 KİŞİ 690,00 460,00
3 KİŞİ 865,00 575,00
4 KİŞİ 1.035,00 690,00
 
         (1, 2 ve 6. Bloklarda yer alan toplam 36 ünite yenilenmiş olup bu bloklara ilişkin konaklama bedeli farklı belirlenmiştir.)

         - 01 Şubat 2015 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmayacaktır.

         - 01 Şubat 2012 ile 01 Şubat 2015 tarihleri arasında doğan çocuklar için konaklama bedeli 90.00 TL  olarak uygulanacaktır.

         - Her bir ünite 4 kişiliktir. Talep formunda misafirlerin 1 adet ilave yatak istemesi halinde konaklama bedeline 115.00 TL ilave yatak ücreti dahil edilecektir.
 

b) Misafirler


     Başkanlığımız personeli ve emeklisi ile birlikte veya münferiden Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden yararlanmaları Başkanlıkça uygun görülen diğer kamu personelinden;

     - Sosyal Tesisi bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan (emekliler dâhil) memur, işçi veya sözleşmeli personel ile bunların eş, üstsoy ve altsoylarına Başkanlığımız personeli için belirlenen konaklama tarifesi uygulanacaktır.
Yukarıda sayılanlar dışında tesislerimizden yararlanan misafirlerden, (özel sektör, vakıflar vb.) Başkanlığımız personeline uygulanan konaklama tarifesinin %50 fazlası bedel alınacaktır.
 

      4- Yemek Bedeli


      Her bir kamp dönemi için kişi başı yemek bedeli 240 TL olarak belirlenmiştir.

     - 01 Şubat 2015 tarihinden sonra doğan çocuklar için yemek talep edilmesi durumunda ilave 115 TL yemek bedeli alınacaktır.

     - 01 Şubat 2012 ile 31 Ocak 2015 tarihleri arasında doğan çocuklar için yemek bedeli 115 TL olarak uygulanacaktır.

     - 01 Şubat 2007 ile 31 Ocak 2012 arasında doğan çocuklar için yemek bedeli 160.00 TL olarak uygulanacaktır.

     - Tesiste konaklayanların, Tesis Müdürünün bilgisi dâhilinde kabul edebilecekleri günübirlik misafirlere uygulanacak yemek bedeli; kahvaltı için 20,00 TL akşam yemeği için 35,00 TL’dir.

     5- Eğitim, Kurs, Seminer vb. Amacıyla Tesisten Yararlanma: 


     Tesislere hizmet içi eğitim, kurs, seminer vb. nedenlerle gelen kamu personeli; Harcırah Kanunu ve ilgili diğer mevzuatı uyarınca ödenen gündelik ve konaklama tarifesinin üst limiti üzerinden tesislerden yararlandırılır.

     Bu personelden konaklama tarifesi ve yemek bedeli olarak ayrıca ücret alınmaz. Ancak aynı ünitede kalmak koşuluyla misafir olarak getirdiği eş, üstsoy ve altsoyları için 4 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde yemek bedeli alınır.

    Kursiyerlerden yeni ünitelerde konaklamak isteyenlerin bu talepleri tarifedeki eski-yeni ünite farkı yansıtılarak tesis imkânları çerçevesinde karşılanacaktır.
 
  1. Kimlik Bildirme

 
   Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde, konaklayacak olanlardan tesise girişte kimlik bilgileri alınacak olup, misafirlerimizin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.
 
  1. Müracaat İşlemleri ve Diğer Hususlar

    a) Başvurular e-posta yoluyla alınacak olup başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

    - Kamp Talep Formu. (Ekte yer almaktadır)

   - Avans tutarının; Sayıştay Başkanlığı Eğitim ve Sosyal Tesisler Müdürlüğüne ait Vakıfbank Sayıştay Bağlı Şubesi IBAN: TR56 0001 5001 5800 7303 1749 12 numaralı banka hesabına yatırıldığına ilişkin dekont.

    - Sayıştay harici kamu personelinin kurum kimlik belgesinin fotokopisi.

    Tesislerimizden yararlanmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeleri 18 Haziran 2018 pazartesi günü mesai bitimine kadar;

    - Sayıştay mensup ve emeklilerinin:  mensup.manavgat@sayistay.gov.tr adresine,

    - Diğer misafir başvurularının:           misafir.manavgat@sayistay.gov.tr adresine,

     göndermeleri gerekmektedir. Belgelerin asılları kamp taleplerinin kabulünden sonra teslim edilecektir.

     18 Haziran 2018 tarihinden sonra yapılan müracaatlar, tesisin doluluk durumuna göre idarece değerlendirilecektir.

     b) Her kamp dönemi için ünite başına avans tutarı 200,00 TL olarak belirlenmiştir. Avans dekontunun talep formuna eklenmesi gerekmektedir.

Avans yatırmayanların veya eksik yatıranların müracaat formları kabul edilemeyecektir.

    c) Kamp tahsis edilmeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir hafta öncesine kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilecektir.

   d) Tesisten yararlanacak olan mensuplarımız ücretlerini kamp dönemi içerisinde tesis muhasebesine yatıracaklardır, taksit yaptırmak isteyen mensuplarımız, avans dışındaki kamp ücretlerini kampa katıldıkları tarihten başlamak üzere 5 eşit taksitte ödeyebileceklerdir.

     Tesisten yararlanacak misafirlerimiz yatırdıkları avans dekontunu kampa girişlerinde beyan edeceklerdir.

      f) Tesisten tahsis belgesinde ismi yazılı olanların yerine başkaları faydalanamayacaktır.

     g) Kamp dönemlerinde fazla talep olması halinde müracaat sırasına göre tahsis yapılacaktır. Herhangi bir nedenle kamp döneminin iptal edilmesi durumunda, ilgilinin talebi dikkate alınmak suretiyle tercih edecekleri diğer dönemlere kaydırılacak veya ödediği tutar iade edilecektir.

    ğ) Tesisimizde pike, çarşaf, yastık ve yastık kılıfı idare tarafından karşılanacaktır. Havlu, bornoz, terlik, sabun, şampuan vb. ihtiyaçlar karşılanamayacaktır.

      h) Tesisten yararlanacakların canlı hayvan (kedi, köpek, kuş v.b.) getirmeleri yasaktır.

      ı) Kamp devreleri, Pazar günleri akşam yemeği ile başlayıp Cumartesi günleri kahvaltı ile son bulacaktır. Devre başlama günü ünitelere saat 16:00’dan sonra misafir kabul edilebilecektir. Devre sonlarında ise en geç saat 12:00’da ünitelerin boşaltılması gerekmektedir.

    Kampa erken katılma veya geç ayrılma nedeniyle mensuplarımızın konaklama ve yemek talepleri ancak imkânlar ölçüsünde ve ilave ücret karşılığı karşılanabilecektir.

     i) Kamp dönemi içinde tesisten erken ayrılma durumunda Konaklama Tarifesinde yer alan ücretlerden iade yapılmayacaktır.

       j) Kamp dönemlerinde kahvaltı saat 08:00 - 11:00 saatleri arası, öğlen 14.00-15.00 saatleri arası self servis  çorba ikramı verilecek, akşam yemeği saat 19:30 - 21:30 saatleri arasında ana yemek hariç açık büfe, seçmeli, self servis olarak sunulacak olup çay ve neskafe ikramları için ücret alınmayacaktır.

     Bilgi edinilmesini rica ederim.
                                                                                                                                                                   Ek : Talep Formu_1