Denetçi Yardımcısı Adayı Sınavı Ek Sınav Protokolü

Başkanlığımızda boş bulunan 45 adet Denetçi Yardımcısı kadrosu için Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adayı alınacağı ilan edilmiş ve sınav protokolü ile sınav ilanı duyurulmuştu. 

Seçim nedeniyle yazılı sınav tarihinde meydana gelen değişikliğe ilişkin Ek Sınav Protokolü ekte yer almaktadır. 

İlgililere duyurulur.
EK: Ek Sınav Protokolü