//

Sağlık Giderlerine İlişkin Yönerge

Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, ölenlerin dul ve yetimlerinin sağlık giderlerinin 696 sayılı KHK ile getirilen hüküm uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi oldukları hükümler çerçevesinde Sayıştay Başkanlığı bütçesinden karşılanması kapsamında görev alacak birimlerin ve personelin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olan ekli “Sayıştay Başkanı, Daire Başkanları ve Üyeleri İle Bunların Emeklileri ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertlerinin, Ölenlerin Dul ve Yetimlerinin Sağlık Giderlerine İlişkin Yönerge” Başkanlık Makamının 04/05/2018 tarihli oluru ile kabul edilmiştir. EK: Sağlık Giderlerine İlişkin Yönerge