Üye Seçimi

Başkanlığımızda boşalan beş (5) üyelik kadrosu için yapılacak seçime ilişkin ilk ilan 10.05.2018 tarih ve 30417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Boş bulunan beş (5) üyelik kadrosunun tamamı Sayıştay meslek mensupları kontenjanından olup 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip meslek mensupları arasından Kanunun 15 inci maddesine göre seçim yapılacaktır. Seçime katılmak isteyenlerin ilk duyuru tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde Başkanlık Makamına hitaben düzenleyecekleri dilekçeye aşağıda yazılı belgeleri de ekleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.
 

Dilekçeye eklenecek belgeler:

1 - Özgeçmiş (Bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde)

2 - Yeni çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf