ECOSAI Semineri - 2018 İstanbul’da Gerçekleştirildi.

Sayıştayın ev sahipliğinde 3-6 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “Kamu Sektörü Rutin Denetiminde Karşılaşılan Zorluklar” konulu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Sayıştaylar Birliği (ECOSAI) Semineri-2018, Sayıştay Başkanı aynı zamanda ECOSAI’nin de Başkanlığını yürüten Sayın Seyit Ahmet BAŞ’ın açılış konuşması ile başladı.

Açılış programında; Pakistan Sayıştay Başkanı ve ECOSAI Genel Sekreteri Sayın Javaid JEHANGİR de söz konusu Seminerin yapılma gerekçelerini ifade ettikten sonra ev sahipliğinden ötürü kendisi ve tüm katılımcılar adına Sayın BAŞ’a teşekkürlerini sundu.

Seminere ECOSAI üyesi Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan ve Türkiye Sayıştay temsilcileri dışında çeşitli üniversitelerden akademisyenler katıldı.