18. ECOSAI Eğitim Komitesi Toplantısı ve 23. ECOSAI Yönetim Kurulu Toplantısı Bakü'de Gerçekleştirildi

18’inci ECOSAI Eğitim Komitesi Toplantısı ve 23’üncü ECOSAI Yönetim Kurulu Toplantısı 9-10 Ekim 2018 tarihinde Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan ve Türk Sayıştayı temsilcilerinin katılımı ile Bakü’de gerçekleştirildi.

“Haydar Aliyev’in Anıt Mezarı” ve “Şehitler Hiyabanı” ziyareti ile başlayan programda ASAN (Azerbaycan Kamusal Hizmet ve Değerlendirme Kurumu) da ziyaret edildi.

9 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen 18’inci ECOSIA Eğitim Komitesi Toplantısında görüşülen ve karara varılan hususlar onaylanmak üzere ECOSAI Yönetim Kuruluna sunuldu.

Eğitim Komitesi Toplantısı sonrasında başlayan 23’üncü ECOSAI Yönetim Kurulu Toplantısı Sayıştay Başkanı ve ECOSAI Dönem Başkanı Sayın Seyit Ahmet BAŞ’ın açılış konuşması ile başladı. Sayın BAŞ konuşmasında dost ve kardeş ülke Sayıştaylarının oluşturduğu ECOSAI’nin daha yakın işbirliği içinde olması gerektiğine vurgu yaparken; Hanoi’de düzenlenen 52’nci ASOSAI Yönetim Kurulu Toplantısında ECOSAI’nin ‘gözlemci’ statüsü kazanmasına ilişkin süreci katılan ülke delegasyonlarına anlattı.

Söz konusu toplantının yönetimini gerçekleştiren Sayın BAŞ, eğitimlerin ve işbirliğinin hem ECOSAI bünyesinde hem de ikili ilişkiler çerçevesinde artarak devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Toplantıda ayrıca, ECOSAI’nin 2017 bütçe gerçekleşmeleri ve mali tabloları Yönetim Kurulu tarafından ibra edildi. Pakistan Sayıştay Başkanı ve ECOSAI Genel Sekreteri olan Sayın Javaid JEHANGIR de ECOSAI faaliyet raporunun, 2018-2021 dönemi ECOSAI Eğitim Planının ve Genel Sekreterliğin sorumluluk alanındaki diğer gündem maddelerinin sunumunu gerçekleştirdi. Sayın BAŞ bu sunumlara ilişkin yorum ve değerlendirmelerini yapmaları için yönetim kurulu üyelerine çağrıda bulunarak görüşlerini sunmalarını istedi.

9-10 Ekimde gerçekleştirilen toplantılar sonrasında çıkan sonuçlara göre, 2018-2021 ECOSAI eğitim planının Genel Sekreterlik tarafından gözden geçirilip revize edilmesi, sonrasında üye ülkelerle paylaşılması kararının yanında, eğitimlerin daha önce ev sahipliği yapmamış ülkelerce de yerine getirilerek yaygınlaştırılması fikri prensip olarak kabul edildi.

Ayrıca Başkan Sayın Seyit Ahmet BAŞ, Azerbaycan seyahatinde T.C Azerbaycan Büyükelçisi Erkan ÖZORAL’ ı makamında Ziyaret etti.

Başkan BAŞ, Sultan Abdulaziz Han'ın 29 Mayıs 1862 tarihli İrade-i Seniyyesiyle kurulan Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) tarafından kullanılan ilk tabela örnek alınarak yaptırılan Divan-ı Muhasebat tabağını hediye etti.