EUROSAI Yönetim Kurulu Üyeleri “Off-site” Toplantısı Gerçekleştirildi

Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (EUROSAI) Başkanlığını yürütmekte olan Kurumumuz EUROSAI tarihinde ilk olarak gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Üyeleri “Off-site” Toplantısına ev sahipliği yaptı. Söz konusu Toplantı Yönetim Kurulu üye ülkeleri olan Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Hollanda, İspanya, Letonya, Moldova ve Polonya Yüksek Denetim Kurumları başkanlarının ve beraberindeki heyetlerin katılımıyla 19 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Yıllık EUROSAI Yönetim Kurulu Toplantılarından farklı olarak dinamik ve interaktif bir tartışma platformu sunan ve ilk kez Kurumumuzca organize edilen Off-site Toplantısında, EUROSAI gündemindeki stratejik konular daha esnek ve yenilikçi bir yöntemle ele alınmıştır. Yönetim Kurulu olarak takım ruhuyla çalışabilmeye ilişkin temel prensipler, geliştirilmeye açık alanlar, benimsenecek eylem planı tartışılmış ve somut çözüm önerileri derlenerek “İyi Uygulama Örneği Önergesi” olarak bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısında sunulması kararlaştırılmıştır.

Toplantıda ayrıca EUROSAI Genel Yönetişim ve Kurumsal Kimlik Portfolyosu lideri olarak Kurumumuzca geliştirilen EUROSAI Eylem Planı Görselleştirme Projemiz kapsamında tasarlanan yeni web sitesi Sayın Başkanımız Seyit Ahmet BAŞ tarafından Yönetim Kurulu üyelerine tanıtılmıştır. Büyük ilgi gören Proje ve web sitesi ile, eylem planının görselleştirilmesi, yeni projelerin, eğitim ve denetim faaliyetlerinin tanıtılması ve bu yolla Organizasyonun daha katılımcı bir hale getirilmesi, eylem planının uygulanmasına ilişkin güncel bilginin tüm üyelere zamanında ulaşması, izleme ve raporlamanın sağlıklı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.