Sayıştay Başkanlığı Bilgi Güvenliği Politika Özeti

Bilgi güvenliği temel hedefi, Kurum güvenilirliğini ve itibarını korumak ve yasal düzenlemelere, mevzuat hükümlerine ve sözleşmelere uygun şekilde hizmetlerini ve faaliyetlerini en az kesinti ile sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla her türlü fiziksel ve elektronik kurumsal bilginin gizliliğini, bütünlüğünü, yetkiler dâhilinde erişilebilirliğini ve sürekliliğini sağlamaktır.

Bilgi Güvenliği Politikası ile bilginin sistematik olarak korunması, gerekli kontrol altyapısının oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi, bilgi güvenliği farkındalığının sağlanması, Sayıştay Başkanlığında faaliyet gösteren çalışanlar ve ilgili tarafların uyması gereken bilgi güvenliği gereksinimlerinin belirlenmesi ve bilgi varlıklarına yönelik risklerin tanımlanmasını ve sistematik olarak yönetilmesini amaçlamaktadır.