Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı Hk.

Başkanlığımız Denetçi Yardımcısı Adaylığı yazılı sınavında başarılı olarak mülakata girmeye hak kazananların Başkanlığımız internet sitesi www.sayistay.gov.tr adresinde bulunan Denetçi Yardımcısı Adaylığı yazılı sınavı hakkında duyuru ekinde yeralan “Özgeçmiş” ve “Güvenlik Soruşturması Formu”nu doldurarak adli sicil kaydı ile birlikte dilekçe ekinde 22.02.2019 tarihine kadar Sayıştay Başkanlığı İnsan Kaynakları Birim Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Mülakat tarihi ilgililere ayrıca bildirilecektir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.EKLER :
1- "Özgeçmiş"
2- "Güvenlik Soruşturması Formu" (BU FORM DAKTİLO VEYA BİLGİSAYAR İLE DOLDURULACAK)