Etik ve Etik Kurallar Kitabı Yayınlandı

Başkanlığımız tarafından “Etik ve Etik Kurallar” kitabı yayınlanmıştır. Doç. Dr. Tuğba UÇMA UYSAL, Dr. YMM. Masum TÜRKER ve Prof. Dr. Ganite KURT tarafından hazırlanan bu kitabın amacı; bağımsız denetim faaliyetlerini yürüten bağımlı ya da serbest çalışan tüm meslek mensuplarına yönelik olarak Muhasebe Meslek Mensupları İçin Uluslararası Etik Standartlar Kurulu (IESBA) tarafından yayınlanan etik kurallara ilişkin açıklamalarda bulunmak ve böylelikle etik kuralların meslek mensupları tarafından daha anlaşılır hale gelmesini sağlayarak uygulama kolaylığı sunmaktır. Bu değerli eserin başta meslek mensuplarımız olmak üzere tüm kamuoyu için rehber niteliğinde olması amaçlanmaktadır.