Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, Polonya Sayıştayının 100. Kuruluş Yıldönümüne Katıldı

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ ve beraberindeki heyet, 6-7 Şubat 2019 tarihinde, Polonya Sayıştayının 100. Kuruluş yıldönümü kapsamında Varşova’da düzenlenen etkinlik programına katılmıştır.

Program dahilinde, 07.02.2019 tarihinde “Globalleşen Dünyada Sayıştayların Değişen Rolleri ve Karşılaştıkları Zorluklar” temalı bir uluslararası konferans düzenlenmiştir. Polonya Sayıştay Başkanı tarafından özel davetli olarak çağırılan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, söz konusu Konferansta EUROSAI Başkanı olarak “Kamu Denetiminin Yaratıığı Değerin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Türkiye Örneği”konulu bir sunum yapmıştır.