Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, Adalet Bakanlığının Düzenlediği Bilirkişilik Çalıştayı'na Katıldı

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, 13 Şubat 2019 Çarşamba günü Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL’ün davetlisi olarak, Bilirkişilik Kanununun uygulamasına ilişkin değerlendirmeler ile yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılacağı “Bilirkişilik Çalıştayı”na katıldı.