Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, 6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumuna Katıldı

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, 14 Şubat 2019 Perşembe günü Kamu Denetçiliği Kurumunun düzenlediği Kamu denetçiliği Kurumu’nun kuruluş sürecini, altı yıllık faaliyetlerini ve Cumhurbaşkanlığı Sistemindeki önemini değerlendireceği “6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu ”na katıldı.