Üniversitelere Yönelik Eğitim Programlarının Beşincisi Gerçekleştirildi

Üniversitelere yönelik Sayıştay Eğitim Programlarının beşincisi 11-14 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul Medeniyet Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Program açılışında Sayıştay Başkan Yardımcısı Zekeriya TÜYSÜZ ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK birer konuşma yaptı.

Söz konusu eğitime on beş üniversiteden gelen kamu görevlileri katıldı. Eğitim programı kapsamında; Sayıştay denetçileri tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Mevzuatı, Harcırah Mevzuatı, Ek Ders Mevzuatı, Bilimsel Araştırma Projeleri, Döner Sermayeli İşletmeler ve Sosyal Tesisler ile Sayıştay Denetim Bulguları konularında sunumlar yapıldı.