Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ’ı, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN Ziyaret Etti

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ’ı, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN 18 Şubat 2019 Pazartesi günü Saat:13:30’da makamında ziyaret etti. 

Başkan BAŞ, Sultan Abdulaziz Han'ın 29 Mayıs 1862 tarihli İrade-i Seniyyesiyle kurulan Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) tarafından kullanılan ilk tabela örnek alınarak yaptırılan Divan-ı Muhasebat tabağı ile Tarihi Türk devletlerinden Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklularda devletin mali işlemlerine ilişkin denetim görevi yapan kurum olan Divan-ı İşraf'ı temsilen hazırlanmış olan "aynalı yazı-kûfi hat"  tabağını hediye etti.