Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, Letonya Sayıştay Başkanı Elita KRUMINA ile bir toplantı gerçekleştirdi

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, Letonya Sayıştay Başkanı Elita KRUMINA ve beraberindeki heyet ile 19 Şubat 2019 tarihinde Kurumumuz ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, EUROSAI Stratejik Planının İletişim Portföyü lideri ve aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olan Letonya Sayıştayı, yaptığı anket ve analizler sonucunda oluşturduğu taslak “Communication Framework” dökümanına ilişkin hazırladığı sunumu ve EUROSAI kurumsal kimliğini geliştirmeye ve tanınırlığını arttırmaya yönelik tasarladığı yeni politikaları paylaştı. Letonya Sayıştayı, söz konusu dökümana ve kendileri tarafından geliştirilen iletişim stratejilerine ilişkin EUROSAI Başkanlığını yürütmekte olan Kurumumuzdan katkı ve işbirliği talebinde bulundu.

Başkan BAŞ, Tarihi Türk devletlerinden Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklularda devletin mali işlemlerine ilişkin denetim görevi yapan kurum olan Divan-ı İşraf'ı temsilen hazırlanmış olan "aynalı yazı-kûfi hat"  tabağını hediye etti.