Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ’ı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin GÜLAL Ziyaret Etti

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ’ı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin GÜLAL  27 Şubat 2019 Çarşamba günü Saat:14:00’da makamında ziyaret etti.
 

Başkan BAŞ, Sultan Abdulaziz Han'ın 29 Mayıs 1862 tarihli İrade-i Seniyyesiyle kurulan Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) tarafından kullanılan ilk tabela örnek alınarak yaptırılan Divan-ı Muhasebat tabağı ile Tarihi Türk devletlerinden Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklularda devletin mali işlemlerine ilişkin denetim görevi yapan kurum olan Divan-ı İşraf'ı temsilen hazırlanmış olan "aynalı yazı-kûfi hat"  tabağını hediye etti.