//

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ’ı, İstanbul Valisi Ali YERLİKAYA Ziyaret Etti

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ’ı, 04 Mart 2019 Pazartesi günü İstanbul Valisi Ali YERLİKAYA makamında ziyaret etti.


Sayın BAŞ, Tarihi Türk devletlerinden Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklularda devletin mali işlemlerine ilişkin denetim görevi yapan kurum olan Divan-ı İşraf'ı temsilen hazırlanmış olan "aynalı yazı-kûfi hat"  tabağını takdim etti.