//

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN’i Ziyaret Etti

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, 05 Mart 2019 Salı günü Ankara Valisi Vasip ŞAHİN’i makamında ziyaret etti.


Sayın BAŞ, Tarihi Türk devletlerinden Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklularda devletin mali işlemlerine ilişkin denetim görevi yapan kurum olan Divan-ı İşraf'ı temsilen hazırlanmış olan "aynalı yazı-kûfi hat"  tabağını takdim etti.