Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, İstanbul'da İSACA'nın Düzenlediği 10. BTYD konferansına katıldı.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, 06 Mart 2019 tarihinde İstanbul'da İSACA'nın düzenlediği 10. BTYD konferansında konuşmacı olarak katıldı.
 

Başkan BAŞ, ISACA İstanbul Başkanı Funda ÇETİNTAŞ’a  Tarihi Türk devletlerinden Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklularda devletin mali işlemlerine ilişkin denetim görevi yapan kurum olan Divan-ı İşraf'ı temsilen hazırlanmış olan "aynalı yazı-kûfi hat"  tabağını hediye etti.