Üniversitelere Yönelik Eğitim Programlarının Altıncısı Trakya Üniversitesinde Gerçekleştirilecek

Sayıştay tarafından üniversitelere yönelik düzenlenen eğitim programlarının altıncısı 25-29 Mart 2019 tarihlerinde Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde Edirne’de gerçekleştirilecek.

Çeşitli üniversitelerden gelecek kamu görevlilerinin katılacağı program kapsamında Sayıştay denetçileri tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Mevzuatı, Harcırah Mevzuatı, Ek Ders Mevzuatı, Bilimsel Araştırma Projeleri, Döner Sermayeli İşletmeler ve Sosyal Tesisler ile Sayıştay Denetim Bulguları konularında sunumlar yapılacak.