Orta Doğu Muhasebe Tarihi Adlı Eserin İngilizcesi Yayımlandı

Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ koordinatörlüğünde İran, Suudi Arabistan, Mısır, İtalya ve Türkiye’den akademisyenler tarafından hazırlanan ve 2018 yılında Sayıştay Başkanlığınca yayımlanan Orta Doğu Muhasebe Tarihi adlı eserin İngilizcesi (History of Middle Esat Accounting) yayımlanmıştır.

Orta Doğu muhasebe tarihinin beş bin yıllık süreci hakkında bilgi vermeyi amaçlayan bu değerli eserde eski Mısır’dan başlayıp, Mezopotamya’ya, oradan İran’a ve Anadolu’ya uzanan bir coğrafyada yaşamış medeniyetlerin, dünyanın geleceğine bıraktıkları kültürel miras anlatılmaktadır. Kitapta ayrıca çağdaş muhasebe kültürünün birkaç unsuru da ele alınarak, Orta Doğu ülkelerinin yakın geçmişi ortaya konulmaya çalışılmıştır.