Üniversitelere Yönelik Sayıştay Eğitim Programlarının Altıncısı 25-29 Mart 2019 Tarihlerinde Trakya Üniversitesinde Başladı.

Üniversitelere yönelik Sayıştay Eğitim Programlarının altıncısı 25-29 Mart 2019 tarihlerinde Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı. Program açılışında Sayıştay Üyesi Fikret Çöker ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu birer konuşma yaptı.

Söz konusu eğitime dokuz üniversiteden gelen toplam 247 kamu görevlisi katılacaktır. Eğitim programı kapsamında; Sayıştay denetçileri tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Mevzuatı, Harcırah Mevzuatı, Ek Ders Mevzuatı, Bilimsel Araştırma Projeleri, Döner Sermayeli İşletmeler ve Sosyal Tesisler ile Sayıştay Denetim Bulguları konularında sunumlar yapılacaktır.