Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, Kamu Denetçiliği Kurumunun Düzenlediği İstişare Toplantısına Katıldı

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, 03 Nisan 2019 Çarşamba günü Kamu Başdenetçisi Şeref MALKOÇ’un davetlisi olarak Kamu Denetçiliği Kurumunun düzenlediği “İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi” kapsamında düzenlenen istişare toplantısına katıldı.