Sözleşmeli Programcı Alımı

Başkanlığımız Bilgi İşlem Birim Başkanlığında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Programcı olarak istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygun olarak sözlü sınavla (Sözlü sınav mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.) personel alınacaktır.İlgili ilan ekte olup, son başvuru 06 Mayıs 2019 tarihinde mesai bitimidir. Gerekli şartları taşıdığı belirlenen ve sınava katılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati daha sonra www.sayistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir. İlgililere önemle duyurulur.
 

EKLER : 1- İlan.

               2- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu.