Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ,  KİT Komisyonu Başkanı Mustafa SAVAŞ’ı  Ziyaret Etti

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, 29 Nisan 2019 Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı Mustafa SAVAŞ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
 
Başkan BAŞ, Mustafa SAVAŞ’a Tarihi Türk devletlerinden Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklularda devletin mali işlemlerine ilişkin denetim görevi yapan kurum olan Divan-ı İşraf'ı temsilen hazırlanmış olan "aynalı yazı-kûfi hat"  tabağını hediye etti.