Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesinde “Kariyer Planlaması” Konulu Konferans Verdi

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, 30 Nisan 2019 Salı günü saat 14.00’da İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesinde Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü, Geleceği “Kariyer Planlaması” konulu konferans verdi. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri ŞAHİN’in davetlisi olarak katıldığı konferansta Divan-ı İşraf’tan başlayan devlet denetim geleneği sürecinde Baş Bâki Kulluğu, Divan-ı Muhasebat ve Sayıştay’a kadar olan tarihi sürece ilişkin bilgi verdikten sonra öğrencilere geleceğe ilişkin kariyer planlaması yaparken izlemeleri gereken yöntemler konusunda tavsiyelerde bulundu. Ayrıca Sayıştay, denetçi ve denetim hakkında üniversite öğrencileri ile soru cevap şeklinde bilgi paylaşımında bulundu.

 
Başkan BAŞ, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri ŞAHİN’e Sultan Abdulaziz Han'ın 29 Mayıs 1862 tarihli İrade-i Seniyyesiyle kurulan Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) tarafından kullanılan ilk tabela örnek alınarak yaptırılan Divan-ı Muhasebat tabağı ile Tarihi Türk devletlerinden Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklularda devletin mali işlemlerine ilişkin denetim görevi yapan kurum olan Divan-ı İşraf'ı temsilen hazırlanmış olan "aynalı yazı-kûfi hat"  tabağını hediye etti.