Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ’ı, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN Ziyaret Etti

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ’ı, 17 Mayıs 2019 Cuma günü Ankara Valisi Vasip ŞAHİN makamında ziyaret etti.