Katar Sayıştayı Mensuplarına Yatırım Fonlarının Ekonomik Verimliliği Konulu Eğitim Verildi

Kurumumuz ile Katar Sayıştayı arasındaki ikili anlaşma çerçevesinde, Katar Sayıştayı mensuplarına 15-16 Mayıs 2019 tarihlerinde “Yatırım Fonlarının Ekonomik Verimliliği” konulu iki günlük eğitim programı düzenlendi.

Katar Sayıştayı mensuplarının mesleki gelişimleri ve kapasitelerinin artırılmasının hedeflendiği program kapsamında; yatırım fonlarının tanımı, kategorileri, yatırım fonlarının ekonomik verimliliğinin göstergeleri, yatırım fonlarının mali tablolarının denetimi ve yatırım fonlarının ekonomik verimliliğine ilişkin raporlar konularında eğitim verildi.