Sayıştay, INTOSAI Meslektaş Değerlendirmesi Alt Komitesine Üye Oldu

Meslektaş Değerlendirmesi Alt Komitesi, INTOSAI Kapasite Geliştirme Komitesinin (KGK) alt komitesi olarak, 13 - 14 Mart 2006 tarihlerinde Londra'daki açılış toplantısında aşağıdaki görevlerin yerine getirilmesi amacıyla oluşturulmuştur:
 
• INTOSAI topluluğunda mevcut Meslektaş değerlendirmesi düzenlemelerini değerlendirmek ve belgelendirmek.

• Gönüllü “meslektaş değerlendirmesi” yapan ve yaptıran YDK’ları teşvik etmek, meslektaş incelenmesi yapılması için küresel ve bölgesel ölçekte mekanizmalar oluşturmak.

• Meslektaş değerlendirmesi ile ilgili rehberleri ve eklerini güncellenmek ve gönüllü meslektaş değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı konusunda daha iyi uygulama örneklerini bir araya getirmek.

• Meslektaş değerlendirmesi sonuçlarını,  incelemeyi gerçekleştiren tarafların kabul ettiği şekilde ve uygun araçlarla yaymak.
 
Önemli kapasite geliştirme araçlarından biri olarak “Meslektaş İncelemesinin” rolü ve önemi, 2010 - 2016 yıllarını kapsayan ilk INTOSAI Stratejik planında vurgulanmış ve INTOSAI’nin  2017 – 2022 stratejik planında bu duruş korunmuştur.

Sayıştay, meslektaş değerlendirmesinin, diğer bir deyişle başka bir YDK tarafından yapılan değerlendirmenin, kurumsal kapasitenin arttırılması için yararlı bir araç olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle, değişen dünyadaki YDK’ların kapasitelerinin arttırılmasına yönelik çağdaş gelişmeleri ve yaklaşımları takip etmek amacıyla Meslektaş Değerlendirmesi Alt Komitesinin bir üyesi olunmuştur. Bu vesile ile kurumsal deneyimlerin paylaşılması yolu diğer ülke YDK’larına destek verilmesi ve bu deneyimlerden faydalanılması da amaçlanmaktadır.