Avrupa Sayıştaylar Birliği Koordinasyon Ekibi Toplantısı Letonya’da Gerçekleştirildi

Avrupa Sayıştaylar Birliği (EUROSAI) Koordinasyon Ekibi Toplantısı, 11 Haziran 2019'da EUROSAI Başkanı ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş başkanlığında Letonya Sayıştayının ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye, Çek Cumhuriyeti ve Polonya Sayıştaylarının üye, İspanya Sayıştayının gözlemci, Almanya ve İsveç Sayıştaylarının misafir olarak katıldığı toplantıda, EUROSAI Stratejik Planının (2017-2023) uygulanmasına ilişkin hususlar ile bazı idari konular görüşüldü.


Bu bağlamda, Koordinasyon Ekibinin (CT) gündeminde ağırlıklı olarak; konsolide yıllık ilerleme raporlarının görüşülmesi, faaliyet planının güncellenmesi, SG Ortak Liderlerinin uygulamadaki geri bildirimleri, “Anahtar İlkeler ve İyi Uygulamalar ”ın uygulanmasını güçlendirmek için atılması gereken adımlar, Yönetim Kurulu tarafından ele alınması muhtemel tartışmalı ve zorlayıcı konular yer aldı.


CT toplantısının yanı sıra EUROSAI Sekreteryası, Çek Cumhuriyeti ve Letonya Sayıştayları ile de yan toplantılar yapıldı. Ellinci Yönetim Kurulu toplantısından önce gerekli hazırlıkları yapmak üzere Sekretarya ile yapılan idari yan toplantıdan sonra, Taslak İletişim Çerçevesi'ni daha fazla tartışmak üzere İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Letonya Sayıştaylarının katılımıyla ayrı bir toplantı düzenlendi. EUROSAI’nin iletişim stratejisindeki kilit oyuncular olmaları sebebiyle yukarıda belirtilen Sayıştaylar, ilgili dökümanların daha fazla geliştirilmeleri için görüş ve geri bildirimlerini paylaştı.