Sürekli İşçi Alımı

Başkanlığımız hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 4857 Sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ekte sunulan Sürekli İşçi Alım Çizelgesinde gösterilen kadrolara engelli ve eski hükümlü 12 adet sürekli işçi  alımı yapılacağına ilişkin ilan metni ekte yer almaktadır.

İlgililere önemle duyurulur.
 
 
 
 
 
EK:
1-SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İŞKUR İLAN METNİ
2-SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIM ÇİZELGESİ
EK 1-Çağrı Merkezi Elemanı (İŞ-KUR)
EK 2-Yazılım Mühendisi (İŞ-KUR)
EK 3- Sistem Uzmanı (İŞ-KUR)
EK 4-Sistem ve Ağ Uzmanı (İŞ-KUR)