INTOSAI Kapasite Geliştirme Komitesinin (INTOSAI CBC) Yıllık Toplantısı Yapıldı.

Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatının (INTOSAI) dört ana komitesinden biri olan Kapasite Geliştirme Komitesinin yıllık toplantısı 1-3 Temmuz 2019 Tarihleri Arasında Japonya’nın Başkenti Tokyo’da yapıldı. 

Toplantıda, INTOSAI genel kurulunca komiteye verilmiş olan görevlerin yerine getirilme durumu; komite çatısı altında faaliyet gösteren alt komite, görev gücü ve çalışma gruplarının hali hazırdaki proje faaliyet ve raporları ile hazırladıkları dokümanlar tartışıldı.

Yıllık toplantının ana teması olan “Sayıştay Denetimde Profesyonelleşme” ve “Profesyonelleşmenin Geleceği”  konularında farklı Sayıştayların tecrübeleri paylaşıldı. Bu kapsamda, “Kamu Sektörü Denetimindeki Profesyonelleşme için Yeterlilik Çerçevesi”, “Sayıştayların Performansını Ölçüm Çerçevesi Stratejisi 2020-2022” ve “Denetimde Profesyonelleşme Yolları Yerel Uygulama Rehberi” gibi yeni dokümanlar,  Türk Sayıştayının da aralarında bulunduğu katılımcı ülke Sayıştaylarınca ele alındı.