Kamu Alımları Denetimi Eğitimi Tamamlandı

Sayıştay Meslek Mensuplarına yönelik olarak 19 Haziran-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında, Sayıştay Gölbaşı Eğitim Tesisinde, 4 dönem halinde düzenlenen Kamu Alımları Denetimi Eğitimi tamamlanmıştır.

2019 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında düzenlenen ve yaklaşık 400 Sayıştay denetçisinin katıldığı eğitimde katılımcıların;
  • Satın almaya bütüncül yaklaşımla bakabilmeleri,
  • Kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanımı ile ihtiyaçların zamanında ve doğru süreçler işletilerek karşılanması bakımından idarelerin durumlarının değerlendirilmesine ilişkin beceri ve farkındalıklarının artırılması,
  • Sözleşme öncesi dönemde idareler tarafından yürütülen planlama, bütçeleme, ihale süreçlerinin değerlendirmeleri
  • Sözleşme sürecinde idare ve yüklenicinin hak ve yükümlülükleri temelinde, sözleşme konusu işin gerçekleştirilmesine yönelik riskli alanlara ilişkin bilgi ve tecrübe seviyesinin artırılması,
  • Sözleşme yönetimi konusunda karşılaşılan hatalı uygulamalar hakkında tecrübe edinmeleri
 
amaçlanmıştır.