BM Kalkınma Hedefleri Kapsamında Yürütülecek Ortak Denetimin Açılış Toplantısı Tiflis’te Gerçekleştirildi.

BM 2030 Kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin izlenmesini amaçlayan uluslararası bir proje kapsamında hayata geçirilen ve Azerbaycan, Belarus, Gürcistan ve Ukrayna Yüksek Denetim Kurumlarının birlikte yürüteceği “Veremle Mücadele” konulu ortak denetim çalışmasının açılış toplantısı 11 Temmuz 2019 tarihinde Gürcistan Sayıştayının ev sahipliğinde Tiflis’te gerçekleştirildi.

Açılış toplantısına anılan ülkelerin Sayıştay Başkanları, ülke delegasyonları, Dünya Bankası yetkilileri ve projenin organizasyon ve finansmanında rol üstlenen GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) adlı Alman donör kuruluşun temsilcileri katıldı. Kurumumuzu temsilen iki meslek mensubunun iştirak ettiği toplantıda, konu hakkında tanıtıcı sunumlar yapılarak tartışmaya yönelik kısa bir oturum düzenlendi. Toplantı, ilgili ülke Sayıştay Başkanlarının mutabakat zaptını imzalamalarıyla sona erdi.