EUROSAI Denetim ve Etik Görev Gücü IntoSAINT Moderatörlüğü Eğitimi Belgrad'da Yapıldı.

EUROSAI Denetim ve Etik Görev Gücü tarafından düzenlenen IntoSAINT moderatörlüğü eğitimi 15-19 Temmuz 2019 tarihleri arasında Sırbistan Sayıştayı ev sahipliğinde Belgrad'da yapıldı.

 
IntoSAINT’in uygulanmasını sağlamaya yönelik bir projenin ilk adımı olarak düzenlenen eğitimde Finlandiya, Sırbistan, Norveç, Türkiye, Hollanda, Kuzey-Makedonya ve Arnavutluk'tan toplam 12 katılımcı yer aldı.

 
Eğitim, ISSAI 30'un uygulanması (INTOSAI etik kuralları) ile ilgili olarak Sayıştayların bütünlük (integrity) risklerini analiz etmek bu kapsamda mevcut  yönetim sisteminin olgunluk seviyesini değerlendirmek için kullanabilecekleri IntoSAINT öz değerlendirme araçlarına yönelik olarak verilmiştir.