KKTC Sayıştayı Heyetine Düzenlenen Mali Denetim Eğitimi Sona Erdi

Kurumumuz ile KKTC Sayıştayı arasındaki ikili işbirliği çerçevesinde, KKTC Sayıştayı denetçilerine yönelik olarak düzenlenen beş günlük eğitim programı sona erdi.

Söz konusu eğitimle, KKTC Sayıştayı denetçilerinin mesleki gelişimleri ve kapasitelerinin artırılması hedeflenmiştir. Program kapsamında, meslek mensuplarımız tarafından Mali Denetimin planlama, uygulama ve raporlama süreçleri ile Sayıştay uygulamaları konularında eğitim verildi.

Eğitim programının kapanışında, eğitim programına katılan 13 denetçiye Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ tarafından eğitim sertifikaları verildi.