KKTC Sayıştay Başkanı Kurumumuzu Ziyaret Etti

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye’de bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanı Osman KORAHAN’ı 3 Eylül 2019 tarihinde makamında kabul etti. Sayın KORAHAN’a, nezaket ziyaretinde KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal KÖPRÜLÜ de eşlik etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, sayın BAŞ KKTC Sayıştayı ile önümüzdeki dönemde yapılacak ortak çalışmalardan ve uluslararası alandaki gelişmelerden bahsetti. Ayrıca 24-28 Eylül 2019 tarihlerinde Moskova’da düzenlenecek 23. INCOSAI hakkında da geniş kapsamlı bir bilgi sunuldu.

Karşılıklı iyi temennilerde bulunulan toplantı sonrasında Başkan BAŞ, sayın KORAHAN’a Tarihi Türk devletlerinden Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklularda devletin mali işlemlerine ilişkin denetim görevi yapan kurum olan Divan-ı İşraf'ı temsilen hazırlanmış olan "aynalı yazı-kûfi hat"  tabağını ve sayın KÖPRÜLÜ’ye de Sultan Abdulaziz Han'ın 29 Mayıs 1862 tarihli İrade-i Seniyyesiyle kurulan Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) tarafından kullanılan ilk tabela örnek alınarak yaptırılan Divan-ı Muhasebat tabağını hediye etti.